2022-2023

Mô tả thực trạng sử dụng nhân lực chăm sóc người cao tuổi của một số cơ sở dịch vụ liên quan tại Hà Nội năm 2023; Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng nhân lực chăm sóc người cao tuổi của một số cơ sở dịch vụ liên quan tại Hà Nội trong 5 năm tới

Giảng dạy thực hành Kỹ năng giao tiếp bán hàng bằng cách quan sát các thao tác mẫu trên video clip là một phương pháp mới có tính hiệu quả cao.

Đảm bảo cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị là một nhiệm vụ chủ yếu, hàng đầu của ngành Dược, trong đó các cơ sở bán lẻ thuốc là một trong những nơi đầu tiên người dân dễ dàng tiếp cận khi có vấn đề sức khỏe, do đó cơ sở bán lẻ thuốc có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng thuốc cho người bệnh.

Việc học thực hành tại trường chiếm một vị trí quan trọng trong dạy- học hiện nay. Thực hành tại trường giúp sinh viên hình thành các kỹ năng nghề, hình thành các năng lực tự chủ và trách nhiệm trong công việc. Từ đó, giúp sinh viên thích ứng nhanh nhất với thực hành tại các cơ sở y tế

Mô tả thực trạng nhân lực Y sĩ đa khoa tại một số cơ sở y tế tại Hà Nội năm 2023;  Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển nghề nghiệp của Y sĩ đa khoa trình độ cao đẳng ở một số cơ sở y tế tại Hà Nội, năm 2023.

Mô tả cơ cấu nhân lực điều dưỡng nha khoa và xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo ngành điều dưỡng nha khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội năm 2023.