Friday, January 15, 2021
  
Đào tạo
Tin đào tạo
Kế hoạch đào tạo, kế hoạch thi, thông báo, tốt nghiêp,..
Thời khóa biểu
Các chuyên ngành: Hộ sinh, Hình ảnh, Điều dưỡng,Xét nghiệm, Dược.
Biểu mẫu
Biểu mẫu, đơn từ, Đề nghị,
Học sinh - Sinh viên
Minimize
Cẩm mang tài liệu
Cẩm nang cần biết cho tân sinh viên từ nhập học, tìm nhà trọ, việc làm thêm ngoài gờ học, kỹ năng, kinh nghiệm sống chuẩn bị cho cuộc sống mới xa nhà.
Biểu mẫu, văn bản
Tập hợp các biểu mẫu liên quan đến quá trình học của sinh viên,
Học bổng sinh viên
Học bổng thành tích học tập xuất sắc được trao cho các ứng viên có thành tích học tập nổi trội trong quá trình học.
Miễn giảm học phí
Những đối tượng nào không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí,được hỗ trợ chi phí học tập.
Chương trình đào tạo
ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY
                     
Mã MH/ MĐ Tên môn học / mô đun Thời gian học tập (tín chỉ) Thời gian học tập (giờ)
  Trong đó   Trong đó
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ bài tập/ thảo luận/ tích hợp Thực tập lâm sàng Tổng số Lý thuyết Thực hành/  bài tập/ thảo luận Thực tập lâm sàng Thi/ kiểm tra
I Các môn học chung 23 16 7 0 465 179 255 0 31
CH01 Chính trị 4 3 1 0 75 43 26 0 6
CH02 Tin học 3 2 1 0 75 15 56 0 4
CH03 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, …) 6 4 2 0 120 60 50 0 10
CH04 Pháp luật 2 2 0 0 30 21 7 0 2
CH05 Giáo dục thể chất 2 0 2 0 60 4 52 0 4
CH06 Giáo dục quốc phòng – an ninh 5 5 0 0 75 36 36 0 3
CH07 Ngoại  ngữ 2 (tiếng Anh chuyên ngành, Nhật, …) 1 0 1 0 30 0 28 0 2
II. Các môn học chuyên môn 77 35 9 33 2280 525 270 1485 0
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 15 14 1 0 240 210 30 0 0
CS01 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (GP-SL-HS) 4 3 1 0 75 45 30 0  
CS02 Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi (Dược lý, SLB, VKS) 3 3 0 0 45 45 0 0  
CS03 Pháp luật y tế và đạo đức nghề nghiệp 2 2 0 0 30 30 0 0  
CS04 Sức khỏe môi trường và dịch tễ học 2 2 0 0 30 30 0 0  
CS05 Tâm lý - Giao tiếp – GDSK  2 2 0 0 30 30 0 0  
CS 06 Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 30 30 0 0  
II.2 Môn học, mô đun chuyên ngành 56 19 8 29 1830 285 240 1305 0
DIEU01 Điều dưỡng cơ sở  2 2 0 0 30 30 0 0  
DIEU02 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 5 0 5 0 150 0 150 0  
DIEU03 Thực hành ĐDCS 2 (Lâm sàng) 3 0 0 3 135 0 0 135  
DIEU04 Chăm sóc sức khỏe người lớn 1 5 5 0 0 75 75 0 0  
DIEU 05 Chăm sóc sức khỏe người lớn 2 4 4 0 0 60 60 0 0  
DIEU06 Thực hành chăm sóc người lớn 1 2 0 2 0 60 0 60 0  
DIEU07 Thực hành chăm sóc sức khỏe người lớn 2 (nội) 5 0 0 5 225 0 0 225  
DIEU08 Thực hành chăm sóc người lớn 3 (ngoại) 5 0 0 5 225 0 0 225  
DIEU09 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 2 1 1 0 45 15 30 0  
DIEU10 Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 3 0 0 3 135 0 0 135  
DIEU11 Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 2 0 0 30 30 0 0  
DIEU12 Thực hành lâm sàng Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình 3 0 0 3 135 0 0 135  
DIEU13 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 4 1 0 3 150 15 0 135  
DIEU14 Quản lý điều dưỡng 2 2 0 0 30 30 0 0  
DIEU15 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm 2 2 0 0 30 30 0 0  
DIEU 16 Thực hành lâm sàng Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm 2 0 0 2 90 0 0 90  
DIEU18 Thực tế nghề nghiệp (nội, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm) 5 0 0 5 225 0 0 225  
II. 3 Môn học, mô đun tự chọn 6 2 0 4 210 30 0 180  
DIEU 17A Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17B Phục hồi chức năng 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17C Y học cổ truyền 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17D Điều dưỡng chuyên khoa RHM 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17E Điều dưỡng chuyên khoa TMH 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17F Điều dưỡng chuyên khoa mắt 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17G Điều dưỡng chuyên khoa da liễu 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17H Điều dưỡng chuyên khoa thần kinh 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17I Điều dưỡng chuyên khoa lão khoa 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17K Chăm sóc giảm nhẹ 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17L Chăm sóc sức khoẻ gia đình 3 1 0 2 105 15 0 90  
DIEU17M Chăm sóc dinh dưỡng 3 1 0 2 105 15 0 90  
  Tổng 100 51 16 33 2745 704 525 1485 31

 

Chương trình đào tạo


 


1. Điều dưỡng
2. Dược
3. Hộ sinh
4. Kỹ thuật hình ảnh y học
5. Xét nghiệm
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội