Nghiên cứu khoa học

Để nghiên cứu đạt được kết quả đúng đắn, đáng tin cậy và liền mạch trong quá trình thực hiện thì nghiên cứu cần được thực hiện theo một quy trình khoa học. Tất nhiên số bước trong quy trình có thể phụ thuộc vào lĩnh vực khoa học và trình độ cũng như kinh nghiệm của nhà nghiên cứu. 

Nghiên cứu sức khoẻ là tên gọi chung của các dạng đề tài nghiên cứu khoa học thuộc ngành y tế. Bao gồm: các đề tài nghiên cứu y học lâm sàng, các đề tài nghiên cứu y học cơ sở, các đề tài nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, các đề tài nghiên cứu vệ sinh học, dịch tễ học, các đề tài nghiên cứu hỗn hợp, đa chuyên ngành.

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường