Nghiên cứu khoa học

- Tra cứu danh sách đề tài NCKH cấp Thành phố và cấp Quốc gia của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CÁC CẤP

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên

tham gia

Năm

Xếp loại

1

Chương trình phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính (sở Y tế HN)

Chương trình nhánh cấp Quốc gia

TS. Đặng Hương Giang

Ths. Tạ T Thanh Phương

TS. Vũ Văn Khoa

Ths. Nguyễn Xuân Bình

Ths. Vũ T Thanh Tâm

CN. Lưu T Bích Ngọc

Ths. Thành T Bích Chi

CN. Nguyễn Lê Thủy

CN. Nguyễn kim Ngân

CN. Nguyễn Văn Độ

CN. Lê Thị Thủy

CN. Nguyễn Việt Hà

2013 - 2014

 

2

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng sinh học thuốc mềm (Viemda AD) theo hướng điều trị viêm da cơ địa dược liệu Long đởm

Cấp Thành phố

TS. Tạ Văn Bình

TS. Lê T Hải Yến

Ths. Ma Thị Hồng Nga

Ths. Nguyễn T Hoa Hiên

DS. Vũ T Phương Thảo

Ths. Nguyễn Xuân Bình

TS. Đồng Ngọc Đức

2012 - 2013

Xuất sắc

3

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) ở ngườicao tuổi Hà Nội

Cấp Thành phố

Ths. Lê Văn Tuấn

 

2010 - 2011

 

4

Nghiên cứu tai nạn giao thông ở người điều khiểnxe cơ giới, hiệu quả sơ cứu và đề xuất giải pháp can thiệp

Cấp Thành phố

TS. Đồng Ngọc Đức

 

2008

 

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường 

Tuyển sinh: 0866546673
Chat Facebook
Tuyển sinh