Thông báo
+ Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ trung cấp năm 2022

UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Số:       /TB-CĐYTHN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2022

                      

 THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh liên thông trình độ trung cấp năm 2022

Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh;

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông trình độ trung cấp năm 2022, như sau:

1. Ngành dự tuyển: Điều dưỡng

2. Điều kiện dự tuyển

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng trung cấp;

- Có đủ sức khỏe để học tập.

3. Thời gian đào tạo

- Đào tạo theo phương thức tích lũy mô - đun, tín chỉ;

- Thời gian học: học các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc từ 18h00 đến 21h00 một số ngày trong tuần.

4. Bằng tốt nghiệp sau khóa đào tạo: bằng tốt nghiệp TCCN hệ chính quy.

5. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

6. Thời gian nhận hồ sơ: liên tục từ tháng 1/2022

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

8. Hồ sơ gồm

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT và tương đương;

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp TCCN trở lên;

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) sổ học tập/bảng điểm TCCN trở lên;

- Phong bì dán tem thư và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

9. Phương thức nộp hồ sơ

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội;

- Cách 2: Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ:

            Phòng Khảo thí-KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

            Điện thoại: 024.37326303/ DĐ:0866546673;

            Email: tuyensinh@hmc.edu.vn

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

Website: www.yhn.edu.vn

            HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Văn Tân