Thông báo
+ Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng năm 2022

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ NỘI

Số:         /TB-CĐYTHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng năm 2022

Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh;

            Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông trình độ cao đẳng năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành dự tuyển

- Ngành dự tuyển: Điều dưỡng

- Chỉ tiêu: 30

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào phân loại bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

4. Hình thức đào tạo: Chính quy.

5. Thời gian đào tạo: 15 tháng

6. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp trung cấp đúng ngành dự tuyển.

7. Thời gian nhận hồ sơ: liên tục từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.

8. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

9. Hồ sơ gồm

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT và tương đương;

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp TCCN;

- Bản sao hợp pháp (có công chứng) sổ học tập/bảng điểm TCCN;

- Phong bì dán tem thư và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

10. Phương thức nộp hồ sơ

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội;

- Cách 2: Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ:

            Phòng Khảo thí-KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

            Điện thoại: 024.37326303/37326306 - DĐ:0866546673;

            Email: tuyensinh@hmc.edu.vn

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

Website: hmc.edu.vn hoặc yhn.edu.vn

                        

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Văn Tân