DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
TUYỂN SINH 2020-2021
- Tuyển sinh bổ sung cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng (07/2021)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số:        /TB-CĐYTHN

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2021

 THÔNG BÁO

Tuyển sinh bổ sung cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 07/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/7/2021;

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ cao đẳng chính quy năm 2021, như sau:

1. Điu kin chung

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Có đủ điều kiện sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp môn xét tuyển

- Chỉ tiêu xét tuyển: 60;

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm TB cả năm lớp 12 tại học bạ THPT;

- Tổ hợp môn xét tuyển: Thí sinh chọn 2 trong các môn sau: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

3. Vùng tuyển: Toàn quốc

4. Thời gian đào tạo: 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

-Phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển (mẫu phiếu tải  tại đây);

- Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh TN năm 2021 (bản phô tô);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đựng trong túi khổ A4 và ghi rõ các thông tin)

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16/7/2021-15/12/2021

7. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ

8. Nơi nhận nguyện vọng xét tuyển

- Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên;

Địa chỉ duy nhất: Phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (Số 35 phố Đoàn Thị Điểm-Quận Đống Đa-TP Hà Nội).

Hoặc đăng ký trực tuyến tại websitehmc.edu.vn/yhn.edu.vn

Thí sinh có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:

            Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - Q. Đống Đa - Hà Nội;

            Điện thoại: 024.37326303 - DĐ:0866546673;

            Email: tuyensinh@hmc.edu.vn/caodangytehanoi35@gmail.com

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

Website: hmc.edu.vn/ yhn.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Văn Tân