Trung tâm tiền lâm sàng

TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

1. Giới thiệu chung

            Trung tâm tiền lâm sàng - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2022. 

Trung tâm tiền lâm sàng đảm nhận việc giảng dạy, chuẩn bị thiết bị giảng dạy thực hành tại trường, lâm sàng tại bệnh viện

2. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

2.1. Chức năng

- Giám sát, hỗ trợ việc huấn luyện kỹ năng Y khoa từ cơ bản đến nâng cao theo phương pháp mới để góp phần nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo cho các đối tượng sinh viên điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, chăm sóc sắc đẹp; phát triển giảng viên và đào tạo liên tục.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học về giáo dục Y học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và dạy - học tại trường.

- Tổ chức các hoạt động phục vụ công tác giảng dạy thực hành, thực tập tại các phòng thực hành của trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Hỗ trợ việc tổ chức giảng dạy và huấn luyện kỹ năng y khoa cơ bản cho sinh viên y khoa từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 theo chuẩn năng lực.

- Xây dựng tình huống của phòng phám mô phỏng, phòng cấp cứu mô phỏng, phòng bệnh mô phỏng để giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

- Huấn luyện đóng vai người bệnh tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên thực hành kỹ năng và đảm bảo tính an toàn cho người bệnh.

- Xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên và giảng viên.

- Xây dựng nội quy và quy chế tham gia dạy và học thực hành tại trung tâm.

- Phối hợp thực hiện các Video hương dẫn thực hành của trung tâm để sinh viên có thể tham khảo, tự học trước khi đến lớp.

- Xây dựng các trạm thi OSCE lượng giá cuối đợt và lượng giá năng lực của kỳ thi tốt nghiệp.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học để cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy - học.

- Tổ chức phát triển giảng viên và các khoa đào tạo liên tục về thực hành Y khoa tại trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám hiệu

- Tiếp tục phối hợp với các Khoa, Bộ môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Lập dự trù, quản lý các trang thiết bị, hóa chất đảm bảo yêu cầu kế hoạch giảng dạy của các bộ môn trong nhà trường; xây dựng kế hoạch theo từng học kỳ, năm học và gửi báo cáo tới phòng chức năng có nhiệm vụ bảo hành, bảo trì máy móc, trang thiết bị của trường đảm bảo phục vụ các hoạt động thường xuyên và đột xuất của nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc trung tâm: TS Nguyễn Thanh Phong

- Danh sách cán bộ giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thanh Phong

Tiến sĩ

2

Hoàng Anh Lân

Thạc sĩ

3

Mã Thị Hồng Liên

Thạc sĩ

4

Lê Phương Thảo

Thạc sĩ

5

Phương Văn Hoàng

Cử nhân

6

Phùng Thị Phương chiêm

Thạc sĩ

7

  Nguyễn Hữu Quân

  Cử nhân

8

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  Cử nhân

9

  Nguyễn Thị Đông

  Cử nhân

10

  Bùi Thị Minh Khánh

  Cử nhân

11

  Nguyễn Thị Thu Giang

  Cử nhân

12

  Đỗ Thu Phương

  Cử nhân

13

  Nguyễn Thị Hiền

  Cử nhân

14

  Nguyễn Phương Ly

  Cử nhân

15

  Vũ Thị Mai

  Cử nhân

16

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  Cử nhân