Giải phẫu học 3D

Human Anatomy có đầy đủ tất cả các cấu trúc giải phẫu hoàn thiện cho cả mô hình Nam và Nữ. Cụ thể, phiên bản này cho phép người dùng tìm hiểu giải phẫu hệ cơ, thần kinh, tuần hoàn, tiêu hóa, v.v…

[Video hướng dẫn]

[Tải về phần mềm]

[Câu hỏi trắc nghiệm]