Những điều cần biết
- Thông báo về việc đăng ký ở nội trú cho sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2021-2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15  tháng 9  năm 2021

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký ở nội trú 

Kính gửi: -  Giáo viên chủ nhiệm các lớp chính quy;

-  SV hệ cao đẳng chính quy.

- Hiện nay nhà trường có:

      + Khu ở nội trú cho sinh viên 150 suất tại Ký túc xá trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (số 10 nguyễn Văn Huyên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội). Sinh viên có nguyện vọng ở nộ trú thì đăng ký để Nhà trường xét duyệt.

      + Khu ở nội trú 200 suất tại Cơ sở 2 của nhà trường (103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội). Nhưng hiện nay khu này đã được UBND Quận Ba Đình trưng dụng để cải tạo làm khu cách ly tạm thời. Vì vậy nếu sinh viên đăng ký ở đây thì chưa ở được ngay mà phải đợi UBND quận Ba Đình trả lại nhà trường thì mới chỗ. Sinh viên có nhu cầu thì đăng ký và đợi Nhà trường thông báo lại sau:

- Vì số lượng chỗ ở nội trú có hạn nên Nhà trường sẽ ưu tiên các bạn sinh viên thuộc đối tượng

1.     HSSV là con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, liệt sỹ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

2.     HSSV là người khuyết tật.

3.      HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4.      HSSV có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5.      HSSV mồ côi ca cha và mẹ.

6.      HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo thẹo quy định hiện hành của Nhà nước.

            - Nhà trường sẽ xét duyệt và thông báo kết quả đến cho sinh viên

- Hồ sơ đăng ký bao gồm :

                  +  Đơn đề nghị đăng ký ở nội trú (tải mẫu đơn);

                  + Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

                  + Sổ hộ khẩu công chứng

                 + Bản sao CMT/CCCD

                 + 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, lớp vào mặt sau của ảnh)

Lưu ý: Sinh viên có nguyện vọng đăng ký ở nội trú thì thực hiện các nội sung sau

     - Bước 1. Đăng ký ở nội trú tại đây

    - Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ để nộp phòng QLHSSV khi đến trường.

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường