Chuyển đổi số

- Mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp là một thước đo về mức độ ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của doanh nghiệp. Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được xác định dựa trên các yếu tố sau:

 • Tầm nhìn và chiến lược: Doanh nghiệp có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng về chuyển đổi số hay không?
 • Cơ sở hạ tầng và công nghệ: Doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng và công nghệ phù hợp để hỗ trợ chuyển đổi số hay không?
 • Các hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh doanh nào?
 • Tác động của chuyển đổi số: Chuyển đổi số đã mang lại những tác động gì cho doanh nghiệp?

Trên cơ sở các yếu tố trên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ, từ thấp đến cao:

 • Cấp độ 0: Doanh nghiệp chưa có bất kỳ hoạt động chuyển đổi số nào.
 • Cấp độ 1: Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng các công nghệ số đơn lẻ, chẳng hạn như máy tính, phần mềm,...
 • Cấp độ 2: Doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số vào một số hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như bán hàng, marketing,...
 • Cấp độ 3: Doanh nghiệp tích hợp các công nghệ số vào các hoạt động kinh doanh, tạo ra sự thay đổi về cách thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Cấp độ 4: Doanh nghiệp sử dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, mang lại giá trị mới cho khách hàng.
 • Cấp độ 5: Doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ số.

Các doanh nghiệp có mức độ chuyển đổi số cao thường có những lợi thế cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp có mức độ chuyển đổi số thấp. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và tạo ra những cơ hội mới.

Dưới đây là một số lợi ích của chuyển đổi số doanh nghiệp:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Tăng khả năng cạnh tranh: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt hơn.
 • Tạo ra những cơ hội mới: Chuyển đổi số mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng thị trường,...

Để chuyển đổi số thành công, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ chiến lược đến thực thi. Các doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của chuyển đổi số, xây dựng chiến lược phù hợp và triển khai các giải pháp phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.


Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Lớp học, Phòng học, Giáo viên và thời khóa biểu toàn trương.

Nghiên cứu khoa học

Các quy đinh, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

Tài liệu Y khoa

Giáo trình, tài liệu tham khảo và bài giảng môn học. 

Thông tin nội bộ

Lịch làm việc, thông tin về các hoạt động, công nghệ thông tin, văn bản điều hành của nhà trường