Chuyển đổi số

- Blockchain là gì?

Blockchain là một công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong các khối được liên kết với nhau bằng mã hóa. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch đã xảy ra, bao gồm thời gian, ngày tháng, giá trị và các bên liên quan.

Blockchain được sử dụng để ghi lại các giao dịch tài chính, chẳng hạn như chuyển tiền hoặc mua hàng. Nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các loại dữ liệu khác, chẳng hạn như hồ sơ y tế hoặc thông tin đăng nhập.

Blockchain có một số đặc điểm sau:

 • Phân tán: Dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy tính khác nhau, thay vì tập trung trên một máy chủ duy nhất. Điều này làm cho dữ liệu khó bị tấn công hoặc thay đổi.
 • An toàn: Dữ liệu được mã hóa bằng công nghệ blockchain, khiến nó khó bị truy cập hoặc đánh cắp.
 • Minh bạch: Mọi giao dịch được ghi lại trên blockchain và có thể truy cập bởi bất kỳ ai. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Blockchain có nhiều ứng dụng tiềm năng, bao gồm:

 • Tài chính: Blockchain có thể được sử dụng để tạo ra các hệ thống thanh toán phi tập trung, chẳng hạn như Bitcoin.
 • Logistics: Blockchain có thể được sử dụng để theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
 • Y tế: Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ hồ sơ y tế.
 • Chính phủ: Blockchain có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng ký.

Blockchain là một công nghệ mới, nhưng nó đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. Blockchain có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng blockchain trong thực tế:

 • Bitcoin: Bitcoin là một loại tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại các giao dịch.
 • Ethereum: Ethereum là một nền tảng blockchain cho phép phát triển các ứng dụng phi tập trung.
 • Ripple: Ripple là một hệ thống thanh toán ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain.
 • Hyperledger Fabric: Hyperledger Fabric là một nền tảng blockchain mã nguồn mở được phát triển bởi Linux Foundation.
 • Corda: Corda là một nền tảng blockchain được thiết kế cho các giao dịch tài chính.

Blockchain vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nó có tiềm năng trở thành một công nghệ quan trọng trong tương lai.


Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Lớp học, Phòng học, Giáo viên và thời khóa biểu toàn trương.

Nghiên cứu khoa học

Các quy đinh, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

Tài liệu Y khoa

Giáo trình, tài liệu tham khảo và bài giảng môn học. 

Thông tin nội bộ

Lịch làm việc, thông tin về các hoạt động, công nghệ thông tin, văn bản điều hành của nhà trường