Chuyển đổi số

- An toàn thông tin mạng

 

An toàn thông tin mạng (cybersecurity) là việc bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoạt trái phép, với mục đích đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo mật và khả dụng của thông tin.

An toàn thông tin mạng là một vấn đề quan trọng trong thời đại công nghệ thông tin. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã dẫn đến sự gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm:

 • Tấn công mạng: Là hành động sử dụng công nghệ thông tin để xâm nhập vào hệ thống thông tin trái phép, nhằm mục đích chiếm quyền kiểm soát, đánh cắp dữ liệu hoặc gây gián đoạn hoạt động.
 • Lừa đảo trực tuyến: Là hành động sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính.
 • Ransomware: Là loại phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu của người dùng và yêu cầu tiền chuộc để giải mã.
 • Malware: Là phần mềm độc hại có thể gây hại cho hệ thống máy tính, bao gồm virus, trojan, worm,...

Các mối đe dọa an ninh mạng có thể gây ra nhiều thiệt hại, bao gồm:

 • Tổn thất tài chính: Các cuộc tấn công mạng có thể dẫn đến mất mát dữ liệu, tiền bạc hoặc gây gián đoạn hoạt động kinh doanh.
 • Tổn thất danh tiếng: Các cuộc tấn công mạng có thể làm suy yếu danh tiếng của tổ chức hoặc cá nhân bị tấn công.
 • Tổn hại đến an ninh quốc gia: Các cuộc tấn công mạng có thể đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm đánh cắp thông tin nhạy cảm hoặc gây gián đoạn hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng.

Để bảo vệ an toàn thông tin mạng, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Tăng cường nhận thức: Người dùng cần nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh mạng và các biện pháp phòng ngừa.
 • Áp dụng các biện pháp bảo mật: Tổ chức cần áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp cho hệ thống thông tin, bao gồm:
  • Mật khẩu mạnh
  • Cập nhật phần mềm
  • Sử dụng tường lửa
  • Sao lưu dữ liệu
 • Giám sát và phản ứng: Tổ chức cần giám sát hệ thống thông tin để phát hiện và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh mạng.

An toàn thông tin mạng là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ cá nhân đến tổ chức. Bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp, chúng ta có thể bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin của mình khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Dưới đây là một số biện pháp bảo mật an toàn thông tin mạng cụ thể:

 • Sử dụng mật khẩu mạnh: Mật khẩu mạnh là mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái, số và ký tự đặc biệt. Không nên sử dụng mật khẩu dễ đoán như tên, ngày sinh, số điện thoại,...
 • Cập nhật phần mềm: Các nhà phát triển thường phát hành các bản cập nhật phần mềm để vá các lỗ hổng bảo mật. Do đó, người dùng nên cập nhật phần mềm thường xuyên để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa mới.
 • Sử dụng tường lửa: Tường lửa là một thiết bị hoặc phần mềm giúp bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các truy cập trái phép từ bên ngoài.
 • Sao lưu dữ liệu: Sao lưu dữ liệu là việc tạo ra bản sao của dữ liệu để phục hồi trong trường hợp dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng.
 • Giám sát và phản ứng: Tổ chức cần giám sát hệ thống thông tin để phát hiện và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh mạng.

Ngoài các biện pháp bảo mật nêu trên, người dùng cũng cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng bằng cách:

 • Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài chính trên internet với những người lạ.
 • Cẩn thận với các email, tin nhắn có chứa các liên kết hoặc tệp đính kèm đáng ngờ.
 • Cập nhật các kiến thức về an toàn thông tin mạng.

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Lớp học, Phòng học, Giáo viên và thời khóa biểu toàn trương.

Nghiên cứu khoa học

Các quy đinh, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

Tài liệu Y khoa

Giáo trình, tài liệu tham khảo và bài giảng môn học. 

Thông tin nội bộ

Lịch làm việc, thông tin về các hoạt động, công nghệ thông tin, văn bản điều hành của nhà trường