Thông báo - văn bản

Quy định việc sửa đổi, bổ sung tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun và tín

- Quyết định số 826/QĐ-CĐYTHN ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế và theo phương thức tích lũy mô-đun và tín chỉ

Số, ký hiệu 826/QĐ-CĐYTHN 
Ngày ban hành 03-06-2024
Ngày có hiệu lực 01-07-2024
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
Người ký Phạm Văn Tân - Hiệu trưởng
Trích yếu Quy định việc sửa đổi, bổ sung tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun và tín chỉ
Tải về 826/QĐ-CĐYTHN