Thông báo - văn bản

- Thông báo về việc thay đổi phương thức tham gia mua thẻ BHYT đối với sinh viên nhập học năm 2021-2022