Thông báo - văn bản

- Quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế và theo phương thức tích lũy mô-đun và tín chỉ

- Quyết định số 1108/QĐ-CĐYTHN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế và theo phương thức tích lũy mô-đun và tín chỉ

Số, ký hiệu 1108/QĐ-CĐYTHN 
Ngày ban hành 15-08-2022
Ngày có hiệu lực 15-08-2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
Người ký Phạm Văn Tân - Hiệu trưởng
Trích yếu Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun và tín chỉ
Tải về 1108/QĐ-CĐYTHN