Thông báo - văn bản

- Đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí

ĐỐI TƯỢNG MGHP

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO ĐỐI TƯỢNG

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)

Đối tượng 1.1:Người có công với cách mạng.Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.2:Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh

Đối tượng 1.3:Sinh viên là con liệt sĩ

Đối tượng 1.4:Sinh viên là con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Đối tượng 1.5:Sinh viên là con của bệnh binh

Đối tượng 1.6:Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đối tượng 2:Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (*)

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng 3:Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo)

- Mẫu đơn theo phụ lục IVcủa TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Bản sao chứng thựcSổ hoặc Giấychứng nhậnlà hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận

Đối tượng 4:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

(BỔ SUNG HỒ SƠ MỖI HỌC KỲ)

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

-Bản sao chứng thực Sổ hoặc Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận

Đối tượng 5:Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu),có hộ khẩu thường trúở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

-Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú

Đối tượng 6:(được miễn 70% học phí)Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (**)

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-Bản sao chứng thực Giấy khai sinh

-Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú

Đối tượng 7:(được giảm 50 % học phí)Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh

-Bản sao chứng thực Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp

Đối tượng 8:Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên)

Sinh viên không phải làm hồsơ