Hotline: 0559198888

Tin đào tạo

Thay mặt Lãnh đạo nhà trường, TS Phạm Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã phát biểu chúc mừng các Tân cử nhân, dặn dò các em khi ra trường làm việc tại các cơ sở y tế luôn luôn trung thực, nêu cao vấn đề đạo đức ngành Y và tinh thần tự học, học hỏi suốt đời.

  

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp và kiến nghị của viên chức, người lao động nhà trường phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Các ý kiến phát biểu nhận được sự đồng thuận, quan tâm của Hội nghị, góp phần hoàn thiện, bổ sung cho dự thảo Phương hướng và Nghị quyết đại hội. Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị để bồ sung vào Nghị quyết Hội nghị và xem xét, giải quyết trong thời gian tiếp theo.

  

Chương trình môn học, giáo trình đào tạo theo hình thức trực tuyến là chương trình môn học, giáo trình đào tạo của ngành, nghề tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy đã được Nhà trường xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định vê quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình

  


Nghiên cứu khoa học
Thanh tra & Khảo thí