Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Tổ giảng đường
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại:
- Email:

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Huy Khoa
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

1

Luyện Thị Hằng

Nhân viên

2

Trình Thúy Nga

Nhân viên


3. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng:

 Thực hiện công việc phục vụ các giảng đường trong Nhà trường.
Nhiệm vụ:
- Đóng mở cửa các giảng đường phục vụ hoạt động dạy/học, hội nghị, hội thảo, học bù, sinh hoạt khoa học,... theo lịch của Nhà trường.
- Phát hiện kịp thời, tiếp nhận thông tin và phối hợp với:
+ Phòng Quản trị đời sống, Phòng Giáo tài để đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong giảng đường.
+ Phòng Đào tạo để có biện pháp điều chỉnh kịp thời giờ giảng.
- Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (đóng mở cửa giảng đường, bố trí trang thiết bị giảng dạy, âm thanh, điện,...)
- Chịu trách nhiệm chính về bảo vệ tài sản, trang thiết bị tại các giảng đường, phục vụ nước uống, micro cho giảng viên.
- Thực hiện các nhệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu giao.
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội