Monday, January 18, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Phòng Giáo tài
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại:
- Email: qtds@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Bình
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

2

Đỗ Thanh Tú CN

3

Bùi Văn Công

4

Nguyễn Thị Kim Ngân CN

5

Nguyễn Thị Lệ Thủy CN

6

Đỗ Quang Anh Bảo vệ

7

Nguyễn Văn Gang Bảo vệ

8

Đặng Hồng Thanh Bảo vệ

9

Trần Ngọc Quang Bảo vệ

10

Trịnh Tiến Hưng Bảo vệ
11 Lê Quang Long Bảo vệ
12 Nguyễn Thọ Chờ Bảo vệ
13 Nguyễn Hồng Vân Bảo vệ
14 Đặng Trần Quyền Bảo vệ

15

Bạch Thái Anh

Nhân viên phục vụ


3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng:

Là phòng chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu về thực hiện chức năng quản lý trong các lĩnh vực quản trị và đời sống.
3.2. Nhiệm vụ:
- Đất đai, các công trình kiến trúc, nội thất, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện:
+ Quản lý, và khai thác đúng pháp luật, có hiệu quả.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, điều chuyển.
+ Xây dựng các nội quy, quy chế trong việc sử dụng các đối tượng trên, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
+ Công tác bảo vệ cơ quan, trật tự an ninh trong trường, vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh: Xây dựng các quy định trong các lĩnh vực nêu trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và thiên tai:
+ Phối hợp với Trung đội tự vệ và các phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch trong các lĩnh vực nêu trên, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Xây dựng các nội quy, quy định để thực hiện tốt các lĩnh vực nêu trên.
+ Tổ chức thực hiện các công việc trên khi được phê duyệt.
-  Công tác quản lý xăng xe theo đúng quy định của Nhà nước và của trường:
+ Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa và tổ chức thực hiện.
+ Xây dựng nội quy sử dụng xe ô tô.
+ Phối hợp với phòng Tài chính kế toán để xây dựng các định mức tiêu hao xăng, dầu.
- Thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng độc hại cho cán bộ viên chức khi được Hiệu trưởng phê duyệt (như các trang thiết bị bảo hộ lao động, đường sữa, v.v…). Tổ chức các hoạt động tập thể, hiếu hỉ của Trường. Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động nhân đạo.
- Tổ chức và quản lý nhà ăn tập thể của cán bộ, và học sinh – sinh viên.
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng tài sản cố định theo các quy định hiện hành.
- Phối hợp với phòng Quản lý HSSV, phòng Giáo tài và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện quản lý khu nội trú HSSV.
- Các công việc phát sinh đột xuất khác khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu.
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội