Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Tài chính kế toán
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 04.37326306
- Email: taichinh@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: CN Lưu Thị Bích Ngọc
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

1

Lưu Thị Bích Ngọc CN

2

Vũ Văn Tiến CN

3

Trần Thu Thảo CN

4

Đỗ Thị Phương Nhung CN

5

Đỗ Tuyết Nhung TC

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu quản lý công tác tài chính - kế toán, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có theo đúng Luật Ngân sách.
3.2. Nhiệm vụ:
- Lập dự toán thu chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Tổ chức thực hiện thu và chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp.
- Lập quyết toán hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định và chế độ kế toán, tài chính của Trường.
- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận trong Trường chi tiêu theo đúng nguyên tắc, thể lệ đã quy định, thực hiện tiết kiệm, phòng và chống tham ô, lãng phí.
- Hàng tháng, hàng quý làm đối chiếu với kho bạc.
 Lĩnh tiền, nộp tiền và thanh quyết toán với kho bạc.
- Thanh toán và quyết toán chi tiêu, làm lương, các phụ cấp cho cán bộ, giảng viên và học bổng cho học sinh – sinh viên.
- Lập các sổ sách kế toán theo thủ tục, chế độ kế toán nhà nước quy định.
 Hàng quý đối chiếu và thanh quyết toán chế độ bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên với BHXH Quận.
- Giữ quỹ của Trường.
- Phối hợp với Phòng Quản trị đời sống, Giáo tài quản lý và theo dõi toàn bộ tài sản cố định và giải quyết thanh lý tài sản theo quy định; xây dựng biểu mẫu chung ghi chép bảo quản tài sản trong toàn trường theo một chế độ thống nhất.

4. Thành tích :
Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội