Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Phòng tổ chức hành chính
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 37326301
- Email: tchc@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo phòng
Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Thu Trang
2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ

chuyên môn

1

Nguyễn Thị Thu Trang ThS

2

Nguyễn Thị Tưởng TC

3

Nguyễn Thu Hiền CN

4

Nguyễn Thu Thùy CN

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác hành chính tổng hợp, thi đua, tổ chức và cán bộ, công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
3.2. Nhiệm vụ:
* Công tác tổ chức:
- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu xây dựng bộ máy tổ chức của Trường.
 Đề xuất các thành viên trong các hội đồng, ban chỉ đạo (thực hiện nhiệm vụ nhất định và trong thời gian nhất định trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên)
 Thực hiện phân cấp về tổ chức cán bộ.
* Công tác cán bộ:
Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu trong việc điều động cán bộ nội bộ, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các nhiệm vụ, tiếp nhận cán bộ, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ nội bộ theo đúng quy trình hướng dẫn của Thành phố.
* Công tác khen thưởng, kỷ luật:
- Khen thưởng: Theo đúng quy định, tiêu chuẩn của cấp trên và Trường.
- Kỷ luật: Thực hiện đúng theo Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Lao động.
*  Công tác đào tạo, cán bộ:
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hàng năm về chuyên môn, quản lý, chính trị, tin học, ngoại ngữ, v.v…
* Chế độ chính sách:
Thực hiện theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, tiền trực, các phụ cấp (trách nhiệm, độc hại, đứng lớp, v.v…), nghỉ chế độ, chuyển ngạch, nâng ngạch, thi tuyển công chức, bảo hiểm xã hội, v.v…
*  Công tác thi đua:
Phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện công tác thi đùa trong Trường.
* Công tác thống kê báo cáo:
Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, v.v…
* Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ:
- Quản lý cán bộ, viên chức trong Trường trong việc xuất nhập cảnh đi công tác, du lịch nước ngoài.
 Thực hiện công tác quân sự, quản lý quân nhân dự bị của Trường
* Công tác hành chính:
 Đi và tiếp nhận công văn giấy tờ, tài liệu đến, lưu trữ tài liệu, công văn, đánh máy, phụ trách liên lạc, điện thoại.

4. Thành tích
- Cờ thi đua xuất sắc năm học 2010-2011
- Bằng khen Thành phố 2009-2010
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội