Monday, January 18, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Quản lý học sinh – sinh viên
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm
- Điện thoại: 04.37326578
- Email: qlhs@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: ThS Đinh Quốc Khánh

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

1

Đinh Quốc Khánh ThS

2

Nguyễn Thuý Hà CN

3

Đào Thị Phương Dung CN

4

Dương Thị Thu Liễu ThS

5

Vũ Đình Luyến ThS

6

Trần Thị Minh Hậu CN
7 Đỗ Thị Bích Hạnh CN
8 Đoàn Đức Nam KS

3. Chức năng, nhiệm vụ: đã có
3.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý học sinh – sinh viên nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh – sinh viên Trường thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.
3.2. Nhiệm vụ:
* Đề xuất Ban Giám hiệu trong việc giáo dục và quản lý học sinh – sinh viên, cụ thể:

- Chỉ trì công tác thông tin tuyên truyền giúp cho học sinh – sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương mới của Trường, của ngành, của Đảng và Nhà nước.
- Nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh – sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.
- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật học sinh – sinh viên.
- Tham gia chủ nhiệm khối, chủ nhiệm lớp, cử giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Đề xuất và tham mưu Ban Giám hiệu trong việc thu nhận đơn xin ở nội trú của học sinh – sinh viên, xem xét và bố trí chỗ ở cho học sinh – sinh viên trong ký túc xá, kiểm tra học sinh – sinh viên trong việc chấp hành quy chế ký túc xá.
* Phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chức năng khác và các bộ môn trong Trường trong các việc:
- Giải quyết các trường hợp bảo hiểm tai nạn thân thể cho học sinh – sinh viên.
- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” vào đầu năm học và các họat động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có nội dung truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
* Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán tiến hành phân loại học sinh – sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khoá học theo từng đối tượng, cụ thể: Cao đẳng (Quy chế 25, Quy chế 36, Quy chế 06), Trung cấp chuyên nghiệp (Quy chế 40, Quy chế 13), Học nghề (Quy chế 14) để thực hiện chế độ học bổng, học phí cho học sinh – sinh viên như:
- Đề xuất công tác xét điểm rèn luyện cho học sinh – sinh viên theo định kỳ.
- Đề xuất xét cấp học bổng cho các tổ chức và cá nhân tài trợ cho Trường.
- Tổ chức cho học sinh – sinh viên tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong học sinh – sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Cử ban cán sự các lớp, làm thẻ, phù hiệu cho học sinh – sinh viên.
- Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh – sinh viên, làm đầu mối giải quyết và trả lời các vấn đề liên quan đến học sinh – sinh viên, theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh – sinh viên

4. Thành tích

- Bằng khen của UBND Thành phố năm học 2010-2011
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội