Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
1. Tên phòng: Đào tạo
- Địa chỉ: 35 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 37326303
- Email: daotao@yhn.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Lãnh đạo phòng
* Phó trưởng phòng: TS.BS Nguyễn Minh An

2.2. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Trình độ

1

 Thành Thị Bích Chi  ThS.BS

2

 Nguyễn Thị Phượng  CN

3

 Hoàng Thị Đợi  ThS.BS
4  Trần Thị Nguyệt  CN

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Chức năng:
- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của nhà trường;
- Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo của nhà trường;
- Quan hệ với cơ quan cấp trên và các cơ quan khác trong công tác đào tạo.
3.2. Nhiệm vụ:
3.2.1. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược đào tạo của nhà trường.
3.2.2. Quản lý và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo
- Làm đầu mối nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo;
- Đề xuất và làm đầu mối viết đề án mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp;
- Làm đầu mối tổ chức biên soạn, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học;
- Đề xuất với Ban Giám hiệu bổ sung nguồn học liệu tại thư viện hàng năm.
3.2.3. Quản lý kế hoạch và chất lượng dạy/học
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng các phương thức đào tạo đối với các trình độ hệ chính quy, đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo ngắn hạn;
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy lâm sàng, kế hoạch giao giờ giảng hàng năm đối với các trình độ, các hệ đào tạo;
- Xây dựng thời khoá biểu, lịch thi và lịch sử dụng giảng đường, thiết bị dạy học các trình độ và các hệ đào tạo;
- Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt;
- Nghiên cứu để tham mưu cho Ban Giám hiệu đổi mới phương pháp dạy/học để tiến tới hội nhập quốc tế;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên, học sinh dự thi “Giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi” cấp Thành phố và toàn quốc.
3.2.4. Quản lý kết quả  học tập của HS-SV và  cấp phát văn bằng, chứng chỉ:
- Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Cung cấp dữ liệu để xét ngừng học, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, làm thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp;
- Là thành viên thường trực trong các Hội đồng: Thi và xét tốt nghiệp, khoa học- đào tạo, xét lên lớp, ngừng học, thôi học của học sinh – sinh viên;
- Là thành viên các Hội đồng liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, học bổng, trợ cấp của học sinh – sinh viên;
- Chủ trì việc tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh - sinh viên;
- Quản lý và chủ trì việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo.
3.2.5. Quản lý kinh phí đào tạo
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất phương án tài chính trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao;
- Tập hợp giờ giảng và đề xuất thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng và giờ giảng vượt năng suất hàng năm cho các Bộ môn.
3.2.6. Quản lý công tác tuyển sinh:
- Làm đầu mối rà soát các điều kiện để dự kiến và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các ngành;
- Phối hợp với các phòng, ban khác để triển khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường;
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước.
3.2.7. Tổng hợp – báo cáo về hoạt động đào tạo:
- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp về hoạt động đào tạo  theo yêu cầu của cấp trên và của trường;
- Làm báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học theo quy định.
3.2.8. Xử lý các công văn, đơn thư về công tác đào tạo:
- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn…liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường;
- Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh - sinh viên thuộc thẩm quyền của phòng Đào tạo;
- Phối hợp với các phòng, ban, khoa để giải quyết những vấn đề có liên quan đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và các công việc có liên quan đến công tác đào tạo trong phạm vi phòng quản lý;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
- Trưởng phòng Đào tạo được ký và cấp một số giấy tờ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng.

4. Thành tích
- Cờ thi đua xuất sắc năm học 2009-2010
- Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm học 2010-2011
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội