Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1. Giới thiệu chung

            Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản lý điều dưỡng, Kiểm soát  nhiễm khuẩn.

            Khoa gồm 19 giảng viên với 03 Thạc sĩ và 16 giảng viên có trình độ Đại học với rất nhiều các chuyên ngành khác nhau......

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho học sinh- sinh viên trong toàn trường; giúp học sinh- sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Điều dưỡng, Hộ sinh, CN Hình ảnh Y học, CN Xét nghiệm Y học... đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

Bộ môn thuộc khoa Y là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 

- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

- Trưởng khoa: ThS Nguyễn Thanh Thủy
- Cơ cấu tổ chức: gồm có 03 bộ môn trực thuộc:

3.1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

- Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thanh Thủy
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

 1

Nguyễn Thanh Thuỷ Thạc sỹ

2

Phương Văn Hoàng Cử nhân

3

Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ

4

Nguyễn Thu Trà Cử nhân

5

Lê Thị Thuỷ Cử nhân
6 Nguyễn Thị Mai Cử nhân
7 Nguyễn Minh Phương Cử nhân
8 Đinh Thị Nhâm Cử nhân
9 Đỗ Thị Thùy Vân Cử nhân
10 Phạm Thị Thơm Cử nhân
11 Nguyễn Thị Hương Cử nhân


3.2. Bộ môn Quản lý điều dưỡng

- Trưởng bộ môn: CN Khúc Thị Hồng Anh
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên


Trình độ

1

Khúc Thị Hồng Anh  

Cử nhân

2

Huỳnh Nam Trung  

Cử nhân

3

Nguyễn Thị Thủy  

Cử nhân


3.3. Bộ môn Kiểm soát  nhiễm khuẩn

- Trưởng bộ môn: ThS Đoàn Thị Vân

- Danh sách giảng viên:


 

STT

Họ tên

Trình độ

1

Đoàn Thị Vân

Thạc sỹ

2

Nguyễn Thị Hà

Cử nhân

3

Phạm Thu Hà

Cử nhân

4

Ngô Đăng Ngự

Cử nhân

5

Đinh Thị Quỳnh

Cử nhân

 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội