Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu

KHOA Y

1. Giới thiệu chung

            Khoa Y - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2006, gồm 08 bộ môn là Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng Ngoại khoa: Điều dưỡng Nhi; Điều dưỡng Sản phụ khoa; Y học cổ truyền; Điều dưỡng truyền nhiễm; Hình ảnh y học; Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa.

            Khoa gồm 46 giảng viên với 2 Tiến sĩ; 17 Thạc sĩ và 27 giảng viên có trình độ Đại học với rất nhiều các chuyên ngành khác nhau như Nội khoa; Ngoại khoa; Sản khoa; Nhi khoa; Y tế công cộng; Hình ảnh; Hóa sinh; Y học cổ truyền; Tai mũi họng; Răng hàm mặt....

Khoa đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên ngành cho học sinh- sinh viên trong toàn trường; giúp học sinh- sinh viên hình thành, phát triển và hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp để trở thành những Điều dưỡng, Hộ sinh, CN Hình ảnh Y học, CN Xét nghiệm Y học... đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu của đất nước đang ngày càng phát triển.

2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc

Bộ môn thuộc khoa Y là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 

- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

- Trưởng khoa: ThS Trần Thanh Tâm

- Phó Trưởng khoa: Ths Nguyễn Thanh Phong
- Cơ cấu tổ chức: gồm có 08 bộ môn trực thuộc:

3.1. Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa

- Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn: ThS Nguyễn Thị Thúy Anh
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

 1

 Nguyễn Thị Hoàng Thu

 Thạc sỹ

2

Hoàng Thị Minh Phương

Cử nhân

3

Dương Thị Thu Trang

Bác sĩ

4

Trần Thị Hương

Bác sĩ

5

Nguyễn Thị Hòa

Bác sĩ

6

Nguyễn Văn Độ

Cử nhân


3.2. Bộ môn Điều dưỡng Ngoại

- Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Như Ước
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Lê Hải An  

Thạc sỹ

2

Hoàng Thanh Thước  

Cử nhân

3

Nguyễn Thị Thu Hồng  

Thạc sỹ

4

Ngô Văn Khánh  

Thạc sỹ

5

Lê Phương Thảo  

Cử nhân

6

Trần Hoài Thu  

Cử nhân


3.3. Bộ môn Điều dưỡng Sản - Phụ khoa

- Trưởng bộ môn: ThS Bùi Thị Phương

- Phó Trưởng bộ môn: Ths Nguyễn Thanh Phong
- Danh sách giảng viên:


 

STT

Họ tên

Trình độ

1

Trần Thị Mai Huyên

Cử nhân

2

Hoàng Thu Hương

Thạc sỹ

3

Mã Thị Hồng Liên

Cử nhân

4

Phạm Thuý Quỳnh

Cử nhân

5

Lê Tùng Lâm

Cử nhân

6

Phạm Thị Kim Hoàn

Cử nhân


3.4. Bộ môn Điều dưỡng Nhi khoa

- Trưởng bộ môn: TS Đặng Hương Giang
- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Lê Thuỷ

Cử nhân

2

Hoàng Lan Hương

Thạc sỹ

3

Quản Thị Ngát

Cử nhân

4

Phan Thùy Dương

Cử nhân


3.5. Bộ môn Điều dưỡng Truyền nhiễm

- Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn: ThS Đinh Quốc Khánh
- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Hoa Huyền

Thạc sỹ

2

Nguyễn Thị Việt Hà

Cử nhân

3

Nguyễn Thị Huệ

Cử nhân

3.6. Bộ môn Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa

- Trưởng bộ môn: ThS Trần Chung Anh
- Phó Trưởng bộ môn: ThS Trần Thanh Tâm
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Trần Chung Anh

Thạc sỹ

2

Trần Thanh Tâm

Thạc sỹ

3 Vũ Hồng Vinh Cử nhân


3.7. Bộ môn Hình ảnh y học

- Trưởng bộ môn: TS Lê Thị Thuý Lan
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Cao Văn Chính

Thạc sỹ

2

Nguyễn Văn Bắc

Cao đẳng

3 Bùi Khắc Thành Cử nhân

 

3.8. Bộ môn Y học cổ truyền

- Phụ trách bộ môn: ThS Trần Thanh Tâm
- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Vũ Thị Minh Hiền

Thạc sỹ

2 Lê Xuân Trường Cử nhân


4. Thành tích đạt được:

- Năm 2013, khoa Y đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012- 2013 do Ủy bạn nhân dân thành phố trao tặng.

- Năm 2014, khoa Y được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội