Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu

KHOA Y HỌC CƠ SỞ

1. Giới thiệu chung
      Khoa y học cơ sở - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2006, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh;Vi- ký sinh;Y tế công cộng; Hóa sinh;

Khoa đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên .

2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:
+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:
* Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 
* Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 
* Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
* Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
* Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 
* Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
* Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 
* Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 
* Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
3. Cơ cấu tổ chức của Khoa
Khoa Y học cơ sở: gồm 05 bộ môn

- Trưởng khoa: ThS Hà Thị Nguyệt Minh
- Cơ cấu tổ chức: gồm có 05 bộ môn trực thuộc
3.1. Bộ môn Giải phẫu sinh lý
- Trưởng bộ môn: ThS Phạm Văn Tân
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Trần Thúy Liễu

Thạc sỹ

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cử nhân

3

Hoàng Anh Lân

Thạc sỹ

4

Phạm Thị Hạnh

Bác sỹ

3.2. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Sinh lý bệnh
- Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn: ThS Nguyễn Hồng Phúc
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Hồng Phúc

Thạc sỹ

 2 Bùi Thị Thu Hằng Thạc sỹ

3.3.  Bộ môn Vi – Ký sinh
- Trưởng bộ môn: ThS Hà Thị Nguyệt Minh
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Bùi Huy Tùng

Thạc sỹ

 2 Nguyễn Thanh Huyền Cử nhân
 3 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thạc sỹ

4

Lê Thị Thu Hường

Cử nhân


3.4.  Bộ môn Y tế công cộng
- Trưởng bộ môn: ThS Đoàn Công Khanh
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Bùi Văn Dũng

Thạc sỹ

2 Nguyễn Thị Hiếu Tiến sỹ
 3 Nguyển Khánh Chi
Thạc sỹ
4 Mai Thị Dung Thạc sỹ
5 Hà Diệu Linh Thạc sỹ
6 Nguyễn Hải Yến Cử nhân
7 Phạm Thị Mỹ Dung

Thạc sỹ

8 Đặng Thị Đức Phương Cử nhân

3.5.  Bộ môn Hóa sinh
- Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thị Thơm
- Danh sách giảng viên:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Nguyễn Thị Thơm

Thạc sỹ

2
Phùng Thị Phương Chiêm Cử nhân
 3 Trần Văn Khôi Cử nhân
4
Nguyễn Thị Dung Cử nhân

 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội