Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung
      Khoa khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được thành lập năm 2006 trên cơ sở trường trung cấp y hà nội, gồm 4 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng ,trung cấp chính quy và các lớp liên thông VHVL

2Nhiệm vụ của khoa và bộ môn

2.1. Nhiệm vụ của Khoa:
+ Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:
* Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 
* Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 
* Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
* Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
* Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
+ Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, bộ môn trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
2.2. Nhiệm vụ của Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
+ Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 
* Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
* Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, Chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa và trường giao; 
* Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa; 
* Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
3. Cơ cấu tổ chức của Khoa
Khoa khoa học cơ bản : Gồm 04 bộ môn

- Phó trưởng khoa phụ trách khoa: ThS Bs Vũ Văn Hải
- Cơ cấu tổ chức: gồm có 04 bộ môn trực thuộc
3.1. Bộ môn Hóa
- Trưởng bộ môn: Ts Lê Thị Hải Yến
- Danh sách cán bộ:

STT Họ và tên Ngày sinh
1 Nguyễn Thị Nga Thạc sỹ
2 Phạm Thị Hằng Nga Cử nhân
3 Nguyễn Thị Quyên Thạc sỹ

 

3.2.  Bộ môn: Lý –Lý sinh
- Trưởng bộ môn: Ths Nguyễn Văn Quý
- Danh sách cán bộ:

STT Họ và tên Ngày sinh
1 Nguyễn Hải Hằng Thạc sỹ
2 Nguyễn Thị Thanh Bình Thạc sỹ
3 Tiên Thị Nga Thạc sỹ

3.4. Bộ môn Toán –Tin –Ngoại Ngữ
- Trưởng bộ môn: Ths Trần vũ hoàng Anh
- Danh sách cán bộ:

STT Họ và tên Ngày sinh
1 Trần Thị Hương Thạc sỹ toán
2 Đào Thị Hồng Trâm Cử nhân
3 Nguyễn Thị Lượt Cử nhân
4 Nguyễn Đình Hưng Kỹ sư
5 Nguyễn Thị Hồng Vân Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị Như Trang Cử nhân
7 Võ Thị Linh Cử nhân
8 Đoàn Như Nam Kỹ sư

 

 

3.5. Bộ môn : Mác Lênin-GDQP-TDTT
- Trưởng bộ môn: ThS Vũ văn Hải
- Danh sách cán bộ:

STT

Họ tên

Trình độ

1

Triệu Thị Thuỷ Thạc sỹ

2

Trần Thọ Tuấn Thạc sỹ

3

Đinh Xuân Thành Thạc sỹ

4

Nguyễn Trọng Tấn Thạc sỹ

5

Đỗ Đức Tiến Cử nhân

6

Nguyễn Trung Kiên Cử nhân
 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội