Tuesday, January 19, 2021
yhn.edu.vn > Giới thiệu
Giới thiệu
BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                                       

 TS. Phạm Văn Tân
Hiệu trưởng


·        Điện thoại:   043.8452814                         
·        Email:          phamvantan@hmc.edu.vn
         Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường Cao đẳng, các quy chế, quy định đã được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng.
         Trực tiếp phụ trách: phòng Tổ chức hành chính; phòng Tài chính kế toán; phòng Đào tạo; phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng; phòng quản lý HS-SV và phòng Thanh tra - Pháp chế.
 
Ths. Trần Vũ Hoàng Anh
 Phó Hiệu Trưởng


·  Điện thoại:                              
·  Email: hoanganh@hmc.edu.vn
   - Giúp Hiệu trưởng về công tác hậu cần, cơ sở vật chất của trường;
   - Trực tiếp phụ trách: phòng Quản trị đời sống; phòng Giáo tài; Tổ in ấn và Tổ giảng đường;
   - Tiếp các cán bộ của các đơn vị từ thiện đến Trường làm việc về công tác từ thiện, bảo trợ xã hội…
   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
  - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao


 Giới thiệu

- Lịch sử hình thành và phát triển
- Sứ mệnh- tầm nhìn- giá trị cốt lõi
- Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Y học cơ sở
- Khoa Y
- Khoa Dược
- Khoa Điều dưỡng
- Phòng Đào tạo
- Quản lý học sinh – sinh viên
- Thanh tra – Pháp chế
- Phòng tổ chức hành chính
- Tài chính kế toán
- Phòng QLKH – CNTT – Thư viện & HTQT
- Phòng Giáo tài
- Khảo thí – Kiểm định chất lượng
- Trạm Y tế
- Tổ in ấn
- Tổ giảng đường
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội