Tài liệu Y khoa

Bài giảng, tài liệu tham khảo 

Sort by 
< BACK 1 of 1 NEXT >
    File Date Size  
Tai_lieu_cap_nhat_ky_nang_cham_sioc_san_khoa 06/09/2021 09:16 1938 K DOWNLOAD
nôi_cơ_sở_200_triệu_chứng 06/09/2021 09:16 5461 K DOWNLOAD
DƯỢC_LÝ_-YHN 06/09/2021 09:15 6996 K DOWNLOAD
Bệnh_Học_Nội_khoa_-_Y_HCM 06/09/2021 09:15 3266 K DOWNLOAD
SINH_LY_-_SINH_LY_BENH 06/09/2021 09:14 5225 K DOWNLOAD
Bài_3 06/09/2021 09:14 518 K DOWNLOAD
Bài_8_SƠ_CƯU_GAY_XUONG 06/09/2021 09:13 1327 K DOWNLOAD
Bài_5_CS_bỏng 06/09/2021 09:13 1888 K DOWNLOAD
SAN_PHU_KHOA 06/09/2021 09:12 7978 K DOWNLOAD
Insulin_và_đường_huyết 06/09/2021 09:12 197 K DOWNLOAD
KY_NANG_DIEU_DUONG 06/09/2021 09:11 3005 K DOWNLOAD
BENH_DA_LIEU 06/09/2021 09:10 4546 K DOWNLOAD
BENH_HOC_MAT 06/09/2021 09:10 1660 K DOWNLOAD
HUYET_HOC_VA_TRUYEN_MAU 06/09/2021 09:09 7192 K DOWNLOAD
DUOC_LY_HOC_LAM_SANG 06/09/2021 09:09 7140 K DOWNLOAD
HSCC_VA_CHONG_DOC 06/09/2021 09:08 5316 K DOWNLOAD
BENH_LAO_PHOI 06/09/2021 09:07 3310 K DOWNLOAD
RANG_HAM_MAT 06/09/2021 09:07 3388 K DOWNLOAD
THAN_TIET_NIEU_SINH_DUC 06/09/2021 09:01 11122 K DOWNLOAD
BENH_HOC_UNG_THU 06/09/2021 09:00 7880 K DOWNLOAD
< BACK  1 of 1  NEXT >

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu các lớp học, phòng học, giáo viên và thời khóa biểu chung toàn trương

Lịch công tác

Thời gian. Nội dung. Thành phần. Địa điểm. Phân công. chuẩn bị. 

Tài liệu Y khoa

Nơi giao lưu kiến thức và chia sẻ tài nguyên dạy học. 

Thông tin nội bộ

Các thông tin về các hoạt động, sự kiện nội bộ  của nhà trường