Tin tức & Sự kiện
Đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID -19

(13/07/2021). Trước tình hình dich Covid-19 đang bùng phát rất mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ thầy thuốc ngày đêm tiếp tục dồn tâm - sức - lực để hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống của người dân  trở lại bình thường.

Hotline: 0866546673
Chat Facebook
Gọi điện