Tin tức & Sự kiện

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Từ ngày 26/8-31/8/2022, 5/5 chi bộ (đạt tỷ lệ 100%) trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội các chi bộ được diễn ra trong bối cảnh Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hoat động các đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy hiện nay của Nhà trường.

Thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 10/6/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đã tiến hành Đại hội với tinh thần: khách quan, toàn diện đánh giá các kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện chỉ tiêu của chi bộ trong nhiệm kỳ tới và đặc biệt đúng đắn, sáng suốt lựa chọn những đảng viên ưu tú, tiêu biểu về năng lực, phẩm chất, tư tưởng chính trị,… tham gia Chi ủy Chi bộ để lanh đạo, chỉ đạo tập thể chi bộ và các đơn vị trực thuộc chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đ/c Phạm Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp tham dự Đại hội, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được, đ/c Phạm Văn Tân đã có nhiều ý kiến chỉ đạo quý báu, nhấn mạnh rõ những vấn đề các chi bộ đang vướng mắc để có phương hướng tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới đặc biệt nhấn mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác phát triển Đảng viên.

Đại hội các chi bộ đã hoàn thành các nội dung chương trình theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng. Chi ủy chi bộ đã ra mắt Đại hội.

Chi bộ 1:

- Đ/c Mai Thị Minh Nghĩa – Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Đinh Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, Trưởng phòng Công tác sinh viên giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Thành Thị Bích Chi – Trưởng phòng Đào tạo giữ chức danh chi ủy viên.

Chi bộ 2:

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Đỗ Thanh Tú – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy – Trưởng phòng Quản trị đời sống giữ chức danh chi ủy viên.

Chi bộ 3:

- Đ/c Trần Vũ Hoàng Anh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng đồng thời giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Trọng Tấn – Giảng viên bộ môn Chính trị - Pháp luật – Thể dục thể thao giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Thị Nga – Giảng viên bộ môn Hóa giữ chức danh chi ủy viên.

Chi bộ 4:

- Đ/c Nguyễn Như Ước – Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Y học giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm tiền lâm sàng giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Trần Thúy Liễu – Trưởng bộ môn Chăm sóc sắc đẹp, khoa Kỹ thuật Y học giữ chức danh chi ủy viên.

Chi bộ 5:

- Đ/c Khúc Thị Hồng Anh – Trưởng khoa Điều dưỡng giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nghiêm Thị Minh – Trưởng khoa Dược giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Thu – Trưởng bộ môn Điều dưỡng Nội khoa, khoa Điều dưỡng giữ chức danh chi ủy viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội