Thông báo

- Thời khóa biểu năm học 2020-2021

I. LỊCH HỌC CHO SINH VIÊN KÌ 1 (tuần 1-26): tải tại Đây.

II. LỊCH HỌC CHO SINH VIÊN KÌ 2 (tuần 27 đến hết tháng 8/2021)

Thông báo: từ 4/5/2021 nhà trường tạm dừng học, thực tập, thi tại trường và cơ sở thực hành và triển khai lịch học online bằng phần mềm Zoom đến khi có thông báo mới. Đề nghị Sinh viên nghiêm túc thực hiện quy định của địa phương về phòng chống dịch Covid 19.

Lịch học online sáng: 8h, chiều 14h, tối 18h. (sinh viên vào phần mềm Zoom trước 15 phút để ổn định và điểm danh.

1. Điều dưỡng 13

2. Điều dưỡng 14

3. Điều dưỡng 15

4. Dược 8

5. Dược 9

6. Dược 10

7. Xét nghiệm, Hình Ảnh, Hộ sinh

III. LỊCH HỌC BÙ CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC MUỘN: tải tại ĐÂY

IV. LỊCH HỌC CHO VĂN BẰNG 2

1. Dược 8A21

2. VB 2 dược 10A17, Điều dưỡng 15A29

V. LỊCH HỌC LIÊN THÔNG

1. Liên thông điều dưỡng 11A3-5

2. Liên thông điều dưỡng 12, Dược 8, Hộ sinh 8, Xét nghiệm 7