Thông báo

- Danh sách các lớp chuyên ngành mới nhập học: Hộ sinh, Hình ảnh, Xét nghiệm, Phục hồi chức năng, chăm sóc sắc đẹp

Chăm sóc sắc đẹp: CSSD1A

Hộ sinh: HS11A

Xét nghiệm: XN15A

Hình ảnh: A15A

Phục hồi chức năng: PHCN1A