Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Hội thảo Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Hội thảo Đảm bảo chất lượng Giáo dục

  • Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng  Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ngay sau khi thành lập  trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi tham quan học hỏi các trung tâm của các trường khác và khẩn trương chuẩn bị triển khai các hoạt động.

    Hoạt động đầu tiên là Hội thảo đảm bảo chất lượng được tổ chức vào lúc 13h30, tại hội trường. Mục đích của hội thảo đảm bảo chất lượng  nhằm giúp đỡ toàn thể các bộ của nhà trường hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của trung tâm, sự cấp thiết và tầm quan trọng của các hoạt động Đảm bảo chất lượng và Khảo Thí.

    Mở đầu buổi Hội thảo, Hiệu Trưởng trường  đã đại diện lãnh đạo nhà trường phát biểu khai mạc. Trong bài phát biểu,  đã phân tích sự cần thiết phải thành lập trung tâm, tầm quan trọng của các hoạt động,và giao nhiệm vụ cho trung tâm và hứa sẽ ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình cho các hoạt động của trung tâm để đảm bảo cho trung tâm phát triển, theo kịp các trường bạn mặc dù ra đời muộn hơn. Buổi hội thảo cũng nhận được những ý kiến, những kinh nghiệm hết sức quý báu của PGS, Các TS của trường Y hà nội  đã đại diện trung tâm giới thiệu những nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, phương hướng hoạt động và chương trình đánh giá trong  - hoạt động quan trọng nhất trong giai đoạn này.

    Sau thời gian nghỉ giải lao, toàn thể thành viên của Hội nghị đã chia thành 05 nhóm nhỏ để thảo luận. Mỗi nhóm đề có các chuyên gia, cố vấn tham gia cùng. Các vấn đề được đặt ra cho các nhóm thảo luận là: giới thiệu  10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí cần được đánh giá; nhiệm vụ của các nhóm; kế hoạch và những giải pháp để hoàn thành; và bước đầu phân tích các tiêu chí do nhóm mình phụ trách. Mặc dù đây là hoạt động khá mới mẻ nhưng thành viên của các nhóm rất tích cực tham gia thảo luận, rất nhiều câu hỏi đã nêu ra. Buổi hội thảo đã giúp toàn thể các thành viên bước đầu đã có những kiến thức cơ bản và những hiểu biết nhất định về trung tâm cũng như hoạt động Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

    Mặc dù bước chậm hơn so với những trường khác, nhưng với sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, sự phối hợp của các đơn vị và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhà trường, hy vọng Trung tâm sẽ hoạt động tốt và chương trình đánh giá trong sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.