Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Thực hiện CV số 7324/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 8 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, trường Cao đẳng Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch: “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động của giảng viên” năm học 2013 -2014” như sau:

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng  Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ngay sau khi thành lập  trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi tham quan học hỏi các trung tâm của các trường khác và khẩn trương chuẩn bị triển khai các hoạt động.