Monday, January 18, 2021
  
Đào tạo
Tin đào tạo
Kế hoạch đào tạo, kế hoạch thi, thông báo, tốt nghiêp,..
Thời khóa biểu
Các chuyên ngành: Hộ sinh, Hình ảnh, Điều dưỡng,Xét nghiệm, Dược.
Biểu mẫu
Biểu mẫu, đơn từ, Đề nghị,
Học sinh - Sinh viên
Minimize
Cẩm mang tài liệu
Cẩm nang cần biết cho tân sinh viên từ nhập học, tìm nhà trọ, việc làm thêm ngoài gờ học, kỹ năng, kinh nghiệm sống chuẩn bị cho cuộc sống mới xa nhà.
Biểu mẫu, văn bản
Tập hợp các biểu mẫu liên quan đến quá trình học của sinh viên,
Học bổng sinh viên
Học bổng thành tích học tập xuất sắc được trao cho các ứng viên có thành tích học tập nổi trội trong quá trình học.
Miễn giảm học phí
Những đối tượng nào không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí,được hỗ trợ chi phí học tập.
Chương trình đào tạo
DƯỢC CHÍNH QUY
Mã MH/ MĐ Tên môn học / mô đun Thời gian học tập (tín chỉ) Thời gian học tập (giờ)
  Trong đó   Trong đó
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ bài tập/ thảo luận Thực tập lâm sàng Tổng số Lý thuyết Thực hành/  bài tập/ thảo luận Thực tập lâm sàng Thi/ kiểm tra
I Các môn học chung 23 16 7 0 465 179 255 0 31
CH01 Chính trị 4 3 1 0 75 43 26 0 6
CH02 Tin học 3 2 1 0 75 15 56 0 4
CH03 Ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, …) 6 4 2 0 120 60 50 0 10
CH04 Pháp luật 2 2 0 0 30 21 7 0 2
CH05 Giáo dục thể chất 2 0 2 0 60 4 52 0 4
CH06 Giáo dục quốc phòng – an ninh 5 5 0 0 75 36 36 0 3
CH07 Ngoại  ngữ 2 (tiếng Anh chuyên ngành, Nhật, …) 1 0 1 0 30 0 28 0 2
II. Các môn học chuyên ngành 77 34 20 23 2070 525 600 945 0
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 14 12 2 0 240 180 60 0 0
CS01 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (GP-SL- HÓA SINH)) 4 3 1 0 75 45 30 0 0
CS02 Sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi (SLB, VKS) 2 2 0 0 30 30 0 0 0
CS 06 Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 30 30 0 0 0
DUOC01 Bệnh học 3 3 0 0 45 45 0 0 0
DUOC02 Hóa phân tích 3 2 1 0 60 30 30 0 0
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 57 22 17 18 1650 330 510 810 0
DUOC04 Hóa dược 4 3 1 0 75 45 30 0 0
DUOC05 Bào chế 4 2 2   90 30 60 0 0
DUOC06 Thực vật 3 2 1 0 60 30 30 0 0
DUOC07 Dược liệu 4 2 2 0 90 30 60 0 0
DUOC08 Dược lý 6 3 3 0 135 45 90 0 0
DUOC09 Pháp chế dược 3 2 1 0 60 30 30 0 0
DUOC10 Tài chính doanh nghiệp dược 2 1 1 0 45 15 30 0 0
DUOC11 Quản lý tồn trữ thuốc 2 2 0 0 30 30 0 0 0
DUOC12 Marketing Dược 2 1 1 0 45 15 30 0 0
DUOC13 Dược học cổ truyền 5 1 1 3 180 15 30 135 0
DUOC14 Kiểm nghiệm 4 2 2 0 90 30 60 0 0
DUOC15 Dược lâm sàng 6 1 0 5 240 15 0 225 0
DUOC16 Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 0 2 0 60 0 60 0 0
DUOC18 Thực tế nghề nghiệp  10 0 0 10 450 0 0 450 0
II. 3 Môn học, mô đun tự chọn (chọn 1 trong 2) 6 0 1 5 180 15 30 135 0
DUOC17A Kỹ năng thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc                  
DUOC17B Quản trị kinh doanh dược                  
Tổng 100 50 27 23 2535 704 855 945 31
 

Chương trình đào tạo


 


1. Điều dưỡng
2. Dược
3. Hộ sinh
4. Kỹ thuật hình ảnh y học
5. Xét nghiệm
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303  /  04. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 04. 3732 2556  
Email: lienhe@yhn.edu.vn   /   Website: www.yhn.edu.vn

Cơ sở 2:  Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Cơ sở 1


 Cơ sở 2

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội