Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định Phê duyệt đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 02/01/2018

Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương NCKH/SKKN cấp cơ sở năm học; Xét đề nghị của trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Bản dự thảo quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm

Cập nhật: 18/11/2017

Các khoa, phòng họp góp ý về quy định quản lý đề tài NCKH, các biểu mẫu, phiếu chấm điểm gửi văn bản về phòng QLKH trước ngày ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2016 -2017

Cập nhật: 30/05/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 – 2017;  

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 04/05/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Các biểu mẫu NCKH năm 2017

Cập nhật: 21/02/2017

...

[Chi tiết...]

Thông báo tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 23/01/2017

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2016-2017

Cập nhật: 23/01/2017

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017; Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TV&HTQT trường CĐYT Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Phê duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 04/11/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;
Căn cứ biên bản thẩm định các đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - ...

[Chi tiết...]

  • Trang: [1] 2 3 4