Trang chủ >> Đào tạo

Kế hoạch Thi và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2, và Xét nghiệm y học khóa

Cập nhật: 09/12/2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học Điều dưỡng khóa 6, Dược sỹ khóa 2, Hộ sinh khóa 2 và Xét nghiệm y học khóa 2. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2016 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể như sau: