Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Cập nhật: 04/11/2013

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Trường và của ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực và bổ ích trong các hoạt động giáo ...

[Chi tiết...]

Kê hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Căn cứ công văn số 9195 /SGD&ĐT – GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN năm học 2013 – 2014, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi Học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong trường, góp phần giáo dục lòng yêu nghề cho HS. Giúp học sinh đổi mới phương pháp học tập, trau dồi kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành sát với thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch ôn thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp Điều dưỡng chuyển đối sang hộ sinh khóa 1

Cập nhật: 12/08/2013

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Điều dưỡng chuyển đổi sang Hộ sinh khóa 1 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh vào ngày 13  tháng  8  năm 2013  theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Điều dưỡng khóa 43 - Hộ sinh 31 - Dược sỹ 10 - Phục hình rănng 4

Cập nhật: 06/08/2013

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Điều dưỡng khóa 43, Trung cấp Hộ sinh khóa 31, Trung cấp Dược khóa 10 và Trung cấp kỹ thuật phục hình răng khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 17 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2013  cho sinh viên các lớp trên theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng điều dưỡng khóa 5 - Xét nghiệm 4 - Hình ảnh 4

Cập nhật: 06/08/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng khóa 5, Cao đẳng Xét nghiệm y học khóa 4, Cao đẳng Kỹ thuật y học (Hình ảnh y học) khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 thỏng 8 năm 2013 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp Y sĩ khóa 9 và Dược sỹ khóa 10 (liên kết Đức Thiện)

Cập nhật: 06/08/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Y sỹ khóa 9 và Dược sỹ trung cấp khóa 10 liên kết với trường Trung cấp Đức Thiện Thanh Hóa, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh từ ngày 26 tháng 8  đến ngày 27 tháng 8 năm 2013 theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2]