Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 26/09/2015

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn chi tiêu NCKH năm 2015-2016

Cập nhật: 19/08/2015

Hướng dẫn chi tiêu NCKH năm ...

[Chi tiết...]

Quyết định v/v công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2014-2015

Cập nhật: 24/07/2015

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm và mẫu thuyết minh SKKN

Cập nhật: 08/06/2015

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm của mỗi cán bộ, giáo viên thường  được thực hiện dưới hai dạng: Sáng kiến kinh nghiệm  hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học ...

[Chi tiết...]

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 30/05/2015

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở

Cập nhật: 27/04/2015

Hướng dẫn viết báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở ...

[Chi tiết...]

Quyết định và danh sách các thuyết minh đề tài NCKH cấp trường đã được thông qua năm 2014-2015

Cập nhật: 01/04/2015

Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

Cập nhật: 31/03/2015

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Quyết định và danh sách Hội đồng thẩm định đề cương NCKH cấp cơ sở năm học 2014-2015

Cập nhật: 27/10/2014

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Thông báo kế hoạch NCKH năm học 2014-2015

Cập nhật: 11/09/2014

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015. Phòng Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện & Hợp tác quốc tế đề nghị cán bộ, giảng viên nghiên cứu và triển khai hoạt động NCKH năm học 2014 - 2015 theo tiến độ như ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 [3] 4