Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định thành lập để cương NCKH cấp sơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/09/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt và Hướng dẫn chi tiêu kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016-2017

Cập nhật: 04/08/2016

Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt và Hướng dẫn chi tiêu kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm ...

[Chi tiết...]

Quy trình quản lý đề tài NCKH/SKKN

Cập nhật: 23/07/2016

Quyết định số 10/2007/QĐ - BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ...

[Chi tiết...]

Quy định quản lý đề tài NCKH/SKKN và Chuyển giao công nghệ

Cập nhật: 23/07/2016

Qui định này áp dụng cho các tổ chức, cán bộ viên chức và sinh viên của Trường tham gia và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm (NCKH/SKKN) sử dụng ngân sách của nhà nước và ngân sách của nhà trường ...

[Chi tiết...]

Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH và SKKN cấp cơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2015-2016

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 – ...

[Chi tiết...]

Quyết định thay đổi thành viên trong đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

Cập nhật: 13/06/2016

Căn cứ đề nghị của chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 – ...

[Chi tiết...]

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

Cập nhật: 22/04/2016

Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016 của trường Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Tập huấn nhằm cập nhật và nâng cao về phương pháp, cách tiếp cận trong NCKH

Cập nhật: 22/01/2016

Đẩy mạnh NCKH là một trong các mục tiêu phát triển của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Chính vì vậy, hàng năm nhà trường đều chủ động chủ trì hoặc tham gia nhiều đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố... và có nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở được đánh giá cao ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2] 3 4