Trang chủ >> Đào tạo

Quyết định về việc miễn học và miễn thi một số môn của học sinh điều dưỡng trung cấp 3C và 3D

Cập nhật: 27/07/2013

Căn cứ quyết định số 1796/QĐ - BGD & ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trư­ờng Cao đẳng Y tế Hà Nội trên cơ sở trư­ờng Trung học Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Quyết định miễn học và thi hết học phần một số môn của học sinh Điều dưỡng khóa 44

Cập nhật: 27/07/2013

Căn cứ quyết định số 1796/QĐ - BGD & ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trư­ờng Cao đẳng Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Quyết định miễn học và thi hết học phần một số môn của học sinh Dược sỹ VHVL

Cập nhật: 27/07/2013

Căn cứ quyết định số 1796/QĐ - BGD & ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trư­ờng Cao đẳng Y tế Hà Nội trên cơ sở trư­ờng Trung học Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông Xét nghiệm

Cập nhật: 27/07/2013

Bậc học tiếp theo: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dự thi tuyển liên thông trình độ đại học ngành Xét nghiệm y học theo quy định đào tạo liên ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 3 4 [5]