Trang chủ >> Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng điều dưỡng chính quy

Cập nhật: 29/07/2013

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành điều dưỡng

Cập nhật: 29/07/2013

Đào tạo người Điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn; có kiến thức khoa học cơ ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viên Cao đẳng xét nghiệm

Cập nhật: 29/07/2013

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở y tế, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế. Bậc học tiếp theo: Đại học kỹ thuật xét nghiệm theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viên Hình ảnh y học

Cập nhật: 29/07/2013

Bậc học tiếp theo: Đại học kỹ thuật Hình ảnh y học theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở y tế, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo ngành cao đẳng Hộ sinh

Cập nhật: 29/07/2013

Bậc học tiếp theo: Đại học hộ sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

[Chi tiết...]

Quyết định vv quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp các lớp năm 2013

Cập nhật: 29/07/2013

V/v quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm ...

[Chi tiết...]

Chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông Xét nghiệm

Cập nhật: 29/07/2013

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dự thi tuyển liên thông trình độ đại học ngành Xét nghiệm y học theo quy định đào tạo liên thông trình độ cao ...

[Chi tiết...]

Mẫu bảng điểm tổng kết môn học của các khối lớp (dành cho giáo viên)

Cập nhật: 29/07/2013

Mẫu  danh sách điểm tổng kết học  phần của các khối ...

[Chi tiết...]

Quyết định v/v quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp các lớp năm 2013

Cập nhật: 29/07/2013

V/v quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi trung cấp chuyên nghiệp thành phố năm học 2011 - 2012

Cập nhật: 27/07/2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Thông báo thi lại học kỳ II năm học 2011-2012

Cập nhật: 27/07/2013

Thực hiện Quyết định số: 397/QĐ – CĐYT – ĐBCL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Quyết định về việc miễn học và miễn thi một số môn của học sinh điều dưỡng trung cấp 3C và 3D

Cập nhật: 27/07/2013

Căn cứ quyết định số 1796/QĐ - BGD & ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trư­ờng Cao đẳng Y tế Hà Nội trên cơ sở trư­ờng Trung học Y tế Hà ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 3 [4] 5