Trang chủ >> Đào tạo

Kế hoạch ôn thi Học sinh giỏi cấp trường và cấp Thành phố năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ...

[Chi tiết...]

Chuẩn đầu ra đã sửa theo Chuyên gia và Hội đồng

Cập nhật: 19/08/2013

Chuẩn đầu ra Các ngành đào tạo đã sưa theo Chuyên gia và Hội ...

[Chi tiết...]

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Hộ sinh

Cập nhật: 19/08/2013

Hộ sinh chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, là đối tượng chính trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các tuyến cơ sở và tuyến Quận, Huyện ...

[Chi tiết...]

Đề án chi tiết đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng ngành Dược học

Cập nhật: 19/08/2013

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế của cả nước; thành phố Hà Nội tập trung đông dân cư, tập trung các cơ quan Trung ương, các Bộ - Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,.. ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp Điều dưỡng chuyển đối sang hộ sinh khóa 1

Cập nhật: 12/08/2013

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Điều dưỡng chuyển đổi sang Hộ sinh khóa 1 Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh vào ngày 13  tháng  8  năm 2013  theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Điều dưỡng khóa 43 - Hộ sinh 31 - Dược sỹ 10 - Phục hình rănng 4

Cập nhật: 06/08/2013

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Điều dưỡng khóa 43, Trung cấp Hộ sinh khóa 31, Trung cấp Dược khóa 10 và Trung cấp kỹ thuật phục hình răng khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 17 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2013  cho sinh viên các lớp trên theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng điều dưỡng khóa 5 - Xét nghiệm 4 - Hình ảnh 4

Cập nhật: 06/08/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng khóa 5, Cao đẳng Xét nghiệm y học khóa 4, Cao đẳng Kỹ thuật y học (Hình ảnh y học) khóa 4, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 thỏng 8 năm 2013 cho sinh viên các ngành trên theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp Y sĩ khóa 9 và Dược sỹ khóa 10 (liên kết Đức Thiện)

Cập nhật: 06/08/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Y sỹ khóa 9 và Dược sỹ trung cấp khóa 10 liên kết với trường Trung cấp Đức Thiện Thanh Hóa, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh từ ngày 26 tháng 8  đến ngày 27 tháng 8 năm 2013 theo kế hoạch cụ thể  như ...

[Chi tiết...]

Các quyết định về việc quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm 2013

Cập nhật: 06/08/2013

Phòng Đào tạo thông báo về việc ban hành các Quyết định quy định nội dung và khối lượng kiến thức thi tốt nghiệp năm ...

[Chi tiết...]

Quyết định Về việc Khen thưởng Học bổng Phạm Ngọc Thạch đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2010-2012

Cập nhật: 29/07/2013

 Căn cứ công văn số 922/SYT-KHTCKT ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc Bàn giao Quỹ Học bổng Phạm Ngọc Thạch cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội quản ...

[Chi tiết...]

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập hệ trung cấp

Cập nhật: 29/07/2013

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập hệ trung ...

[Chi tiết...]

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập đạt học bổng khuyến khích học tập hệ cao đẳng chính quy Học kỳ 2 Năm học 2010 - 2011

Cập nhật: 29/07/2013

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập đạt học bổng khuyến khích học tập hệ cao đẳng chính quy Học kỳ 2 Năm học 2010 - ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 2 [3] 4 5