Trang chủ >> Đào tạo

Lịch thi GVDG cấp trường năm học 2015-2016

Cập nhật: 05/11/2015

Căn cứ trên đăng ký thi nhận được từ các khoa, Phòng Đào tạo đã tổng hợp và nay xin kinh gửi các thầy cô lịch thi giáo viên giỏi cấp trường. Trong lịch này hiện một số GV vẫn chưa đăng ký đầy đủ (tên bài, địa điểm, ngày thi). Phòng đào tạo đề nghị các trưởng khoa nhanh chóng cung cấp lại đầy đủ để điều chỉnh. Lịch này có tính chất ...

[Chi tiết...]

Kết quả bắt thăm thi thực hành tốt nghiệp hệ Cao đẳng năm 2015

Cập nhật: 18/08/2015

Kết quả bắt thăm thi thực hành tốt nghiệp hệ Cao đẳng năm ...

[Chi tiết...]

Thông báo kế hoạch bắt thăm thi thực hành tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2015

Cập nhật: 14/08/2015

Kế hoạch bắt thăm thi thực hành tốt ...

[Chi tiết...]

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Cập nhật: 18/08/2014

Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ...

[Chi tiết...]

Quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Cập nhật: 10/03/2014

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ...

[Chi tiết...]

Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Cập nhật: 04/11/2013

Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của Trường và của ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực và bổ ích trong các hoạt động giáo ...

[Chi tiết...]

Kê hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Căn cứ công văn số 9195 /SGD&ĐT – GDCN, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD - ĐT Hà Nội hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN năm học 2013 – 2014, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp ...

[Chi tiết...]

Kế hoạch thi Học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Cập nhật: 14/10/2013

Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong trường, góp phần giáo dục lòng yêu nghề cho HS. Giúp học sinh đổi mới phương pháp học tập, trau dồi kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành sát với thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2] 3 4 5