Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh lớp Tiếng Nhật miễn phí khóa 3

Cập nhật: 20/12/2016

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH cung ứng nhân lực và TMQT Sao Việt tổ chức tuyển sinh lớp học tiếng Nhật miễn phí cho học sinh - sinh viên khóa 3, cụ ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông hình thức VLVH năm 2017

Cập nhật: 31/10/2016

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tuyển sinh Cao đẳng liên thông hình thức VLVH năm ...

[Chi tiết...]

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển Cao đẳng bổ xung đợt 1 năm 2016

Cập nhật: 06/09/2016

Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển Cao đẳng bổ xung đợt 1 năm ...

[Chi tiết...]

Danh sách lớp Cao đẳng chính qui đã điều chỉnh

Cập nhật: 05/09/2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính qui đợt 1 năm ...

[Chi tiết...]

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ trung cấp chính qui năm 2016

Cập nhật: 30/08/2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ trung cấp chính qui năm ...

[Chi tiết...]

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, phương pháp nộp lệ phí và mẫu phiéu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính qui năm 2016

Cập nhật: 16/07/2016

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp lệ phí xét tuyển  cao đẳng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hướng dẫn cụ thể về Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2016 vào trường Cao đẳng Y tế Hà Nội như ...

[Chi tiết...]

Kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2016

Cập nhật: 06/07/2016

Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng liên thông VLVH năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội công bố quả thi tuyển sinh các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Xét ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính qui năm học 2016-2017

Cập nhật: 29/04/2016

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm học 2016-2017, như ...

[Chi tiết...]

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2016-2017

Cập nhật: 28/04/2016

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2016-2017, như ...

[Chi tiết...]

  • Trang: 1 [2] 3