Trang chủ >> Kế hoạch đào tạo

Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng liên thông VLVH

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP

   

  CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH ĐIỀU DƯỠNG KHOÁ 5, HỘ SINH KHOÁ 1, DƯỢC KHOÁ 1, XÉT NGHIỆM KHÓA 1, VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THI LẦN 1, THI LẠI TỐT NGHIỆP

   

  Sáng ngày 07/12/2015:

  - Thi các học phần khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng Cao đẳng Hộ sinh 2 thi tốt nghiệp lần 1, Cao đẳng Hình ảnh 6 thi lại tốt nghiệp.

  - Thi chính trị cho các đối tượng Điều dưỡng khóa 45, Phục hình răng 6 thi tốt nghiệp lần 1 và thi lại tốt nghiệp (thời gian thi 150 phút).

  Chiều ngày 07/12/2015: Thi môn Lý thuyết chuyên môn cho tất cả các đối tượng (thời gian thi 150 phút) .Điều dưỡng 01 phòng (phòng 1); Dược 1 phòng (phòng 2); Hộ sinh 1 phòng (phòng 3), Xét nghiệm  và các đối tượng thi lần 1, thi lại tốt nghiệp 1 phòng (phòng 4).

  Địa điểm thi: Số 35 – Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội:

   

  SÁNG 07/12/15

  CHIỀU 07/12/15

  HIỆU LỆNH

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  8h00

  13h00’

   

  CBCT và sinh viên có mặt tại địa điểm thi

  8h05’

  13h05’

   

  - CBCT bắt thăm phòng thi

  - Nhận đề thi trắc nghiệm lý thuyết chuyên môn

  8h10’

  13h15’

  1 hồi trống dài –

  3 tiếng trống

  Gọi sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy

  8h15’

   

   

  1 tiếng trống

  CBCT 1 nhận đề thi Khoa học ML-TTHCM, Chính trị

   

  13h30’

  Phát đề thi trắc nghiệm

   

  13h35’

  3 tiếng trống

  Sinh viên bắt đầu làm bài thi trắc nghiệm

   

  14h35’

  5 tiếng trống

  Thu bài thi trắc nghiệm

  8h20’

   

  14h40’

  2 tiếng trống

  Phát đề thi Khoa học ML-TTHCM, Chính trị

  Phát đề thi tự luận lý thuyết chuyên môn

  8h30’

   

  14h50’

  3 tiếng trống

  Bắt đầu làm bài thi Khoa học ML-TTHCM, Chính trị Bắt đầu làm bài thi tự luận

  11h

  16h20’

  1 hồi trống dài –

  3 tiếng trống

  Thu bài thi Khoa học ML-TTHCM, Chính trị

  Thu bài thi tự luận

   

   

   

   

  Ngày 08/12/2015: Thi thực hành tại Bệnh viện

  1. Cao đẳng Liên thông Điều dưỡng VLVH khóa 5 và Điều dưỡng các khóa thi lần 1, thi lại tốt nghiệp:

  Sáng: 7h, chiều: 13h  sinh viên có  mặt tại các khoa Nội 2, Ngoại tiêu hóa, Khoa Nhi D bệnh viện Xanh Pôn theo danh sách buổi thi thông báo trên bảng tin.

  2. Cao đẳng Liên thông Hộ sinh VLVH khóa 1 và Hộ sinh các khóa thi lần 1, thi lại tốt nghiệp:

  Sáng: 7h sinh viên Cao đẳng Hộ sinh VLVH khóa 1 và sinh viên Hộ sinh các khóa thi lại có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

  3. Cao đẳng Liên thông Dược VLVH khóa 1 và Xét nghiệm khóa 1:  7h sinh viên có mặt tại phòng thực hành của bộ môn để bắt thăm bàn thi

  Chú ý: Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và mặc áo blouse, thẻ sinh viên đầy đủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Các tin khác