Trang chủ >> Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG  Y TẾ HÀ NỘI

  Số:       /CĐYT- KT&KĐCL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2018

   

   

  THÔNG BÁO

  Tuyển sinh lớp tiếng Nhật miễn phí khóa 1 năm 2018

   

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hợp tác cùng Học viện Kurioka-trực thuộc tập đoàn y tế Wakokai Nhật Bản tổ chức giảng dạy tiếng Nhật miễn phí cho học sinh-sinh viên khóa 1năm 2018 như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 60 học viên chia 2 lớp

  2. Đối tượng tuyển chọn: Học sinh-sinh viên các lớp cao đẳng điều dưỡng khóa 10, 11; kỹ thuật xét nghiệm khóa 9,10; kỹ thuật hình ảnh khóa 9, 10; dược sỹ khóa 5, 6; hộ sinh khóa 5,6 và các lớp trung cấp điều dưỡng khóa 48 có nhu cầu sau khi tốt nghiệp sang làm việc chăm sóc sức khỏe người già, điều dưỡng và vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại Nhật Bản.

  3. Quyền lợi của ứng viên khi đăng ký khóa học

  - Được học cùng giảng viên bản địa và giảng viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản - ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội;

  - Được tài trợ toàn bộ tiền học phí cho khóa học;

  - Được hướng dẫn, hỗ trợ làm các thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản;

  - Được tham gia chương trình giao lưu ngắn ngày tại học viện Kurioka (học viện Kurioka sẽ đài thọ kinh phí ăn, uống, ở và di chuyển tại Nhật)

  4. Thời gian học: 6 tháng - 12 tháng (tuần 2 - 3 buổi tối)         

  5. Thời gian đăng ký tuyển chọn: từ 6/01 đến 05/03/2018

  6. Địa điểm đăng ký:    Phòng Khảo thí & KĐCL

  ĐT: 04.37326303 - DĐ: 0932329822

  Ghi chú: - Nếu được tham dự lớp học HSSV phải cam kết tham dự đầy đủ khóa học;

  - Đơn xin đăng ký học tải tại đây (trong đơn ghi rõ nguyện vọng, lý do học, đơn có xác nhận của phụ huynh học sinh)

       HIỆU TRƯỞNG

                                                                              

   

   

   

   

                  Tạ Văn Bình  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   

                 1.1.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về


                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     
   

                 1.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.4.  Cao đẳng Dược khóa 7 - Hộ sinh khóa 7 - Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 11
                          Tải về

                 1.5.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 9,10
                          Tải về

    
              1.6.  Cao đẳng Dược khóa 5, 6
                          Tải về 

                 1.7.  Cao đẳng Hộ sinh khóa 5, 6
                          Tải về     


  2. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY


                 2.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48
                          Tải về 

                 2.2.  Trung cấp Dược khóa 15BC
                          Tải về  

   
  3. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
   

                 3.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về

                 3.2.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, D5, XN5
                          Tải về    
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 2017-2018
       Tải file Kế hoạch                Tải file Danh sách biên chế tiểu đội

  1. TKB CÁC LỚP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   

                 1.1.  Phụ đạo thi tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng 9, Hộ sinh 4, Dược 4, Xét nghiệm 8, Hình ảnh 8
                          Tải về 

                 1.2.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 10
                          Tải về


                 1.3.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 11
                          Tải về     
   

                 1.4.  Cao đẳng Điều dưỡng khóa 12
                          Tải về 

                 1.5.  Cao đẳng Dược khóa 7 - Hộ sinh khóa 7 - Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 11
                          Tải về

                 1.6.  Cao đẳng Hình ảnh - Xét nghiệm khóa 9,10
                          Tải về

    
              1.7.  Cao đẳng Dược khóa 5, 6
                          Tải về 

                 1.8.  Cao đẳng Hộ sinh khóa 5, 6
                          Tải về     


  2. TKB CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY


                 2.1.  Trung cấp Điều dưỡng khóa 48
                          Tải về  


                 2.2.  Trung cấp Dược khóa 15BC
                          Tải về  

   
  3. TKB CÁC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
   

                 3.1.  Cao đẳng liên thông Đ.D7, HS3, D3, XN3
                          Tải về           
  Danh sách TTTN

                 3.2.  Cao đẳng liên thông Đ.D8, HS4, D4, XN4
                          Tải về

                 3.3.  Cao đẳng liên thông Đ.D9, HS5, D5, XN5
                          Tải về