Trang chủ >> Thời khóa biểu

KÊT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 NĂM 2017

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

   

   

  THÔNG BÁO

  Trung cấp điều dưỡng khóa 47H, Dược sỹ khóa 14DE, Hộ và Cao đẳng khóa trước cùng thi.


  Tải file kết quả thi tại đây

   

 • Các tin khác

 • KẾ HOẠCH LÂM SÀNG 2014-2015 (Cập nhật: 29/07/2013)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 (Cập nhật: 05/06/2014)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016 (Cập nhật: 15/06/2015)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017 (Cập nhật: 21/05/2016)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (Cập nhật: 10/08/2017)